Zakres działalności ENWIRO

Podstawowym zakresem działalności spółki ENWIRO jest:

 • Kompleksowe prowadzenie dokumentacji BHP w firmie
 • Szkolenia w zakresie BHP, ochrony PPOŻ. i pomocy przedmedycznej
 • Ocena ryzyka wybuchu na stanowiskach pracy i w procesach technologicznych
 • Sporządzanie dokumentów zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem – DZPW
 • Sporządzanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych
 • Ochrona przeciwpożarowa w obiektach i na stanowiskach pracy
 • Tworzenie dokumentacji HACCP, GHP, GMP. dla przedsiębiorstw sektora  spożywczego w zakresie higieny środków spożywczych.
 • Pomiar i ocena natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy
 • Pomiar i ocena sprawności działania oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
 • Identyfikacja i ocena zagrożeń wynikających z oddziaływania czynników szkodliwych w środowisku pracy

ENWIRO – DORADZTWO, SZKOLENIA I OCENY ŚRODOWISKA PRACY S.C. Krzysztof Heliński, Grzegorz Dudarski (rok założenia 2009) – jest profesjonalną firmą zajmującą się usługami w zakresie BHP, PPOŻ. i ochrony przeciwwybuchowej. Naszymi klientami są firmy zatrudniające od kilku do kilkudziesięciu osób. Cechuje nas profesjonalizm, fachowość i szybkość działania. Gwarancją wysokiego poziomu świadczonych usług jest wykwalifikowana kadra, posiadająca doświadczenie zawodowe. Dzięki naszym specjalistom, nie muszą się już Państwo martwić o spełnienie obowiązków wynikających z przepisów.


ENWIRO gwarantuje Państwu:

 • poufność informacji i działań związanych z Waszą firmą,
 • konkurencyjne ceny,
 • pomoc w zakresie obowiązków prawnych związanych z przepisami BHP i PPOŻ.,
 • doświadczoną, odpowiedzialną, fachową i przyjazną kadrę
 • gwarancję najwyższej precyzji i solidności w zakresie powierzonych obowiązków,

Aktualności

 • Analizy ryzyka wybuchu pyłów i par substancji palnych

  Prowadzimy analizy ryzyka wybuchu pyłów i par substancji palnych w procesach technologicznych oraz opracowujemy Dokumenty Zabezpieczenia Stanowisk Pracy Przed Wybuchem. Wdrożenia wytycznych zawartych w powyższych dokumentach wymagają takie procesy technologiczne jak: lakierowanie natryskowe, malowanie proszkowe, magazynowanie substancji palnych i wybuchowych, wszystkie procesy technologiczne z wykorzystaniem żywic poliestrowych i związane ze stosowaniem przyspieszaczy polimeryzacji (nadtlenki organiczne), […]

 • Dokumentacja HACCP dla sektora spożywczego

  Podejmujemy się kompleksowego opracowania i wdrożenia systemu zapewnienia bezpieczeństwa żywności (HACCP). Opracowujemy dokumentację  i wdrażamy procedury  Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) i Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP). Przeprowadzamy audity wewnętrznego Systemu Zapewnienia Bezpieczeństwa Zdrowotnego Żywności HACCP wdrożonego w Organizacji. Prowadzimy szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników z systemów HACCP, GHP,GMP.

 • Zapraszamy na wirtualny spacer po naszej firmie

  Zapraszamy na wirtualny spacer po naszej firmie >>> Wyświetl większą mapę Usługa wykonana przez rekomendowanego fotografa google – www.wizzaw.pl