Szkolenia BHP metodą e-learning

Szkolenia e-learningowe:

Jest to skuteczna i prosta metoda szkolenia pracowników w dziedzinie BHP. Przeznaczona jest dla:

1) dla pracowników administracyjno-biurowych

2)  dla  osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami

Szkolenia BHP w formie e-learning, to programy multimedialne dostępne przez Internet. Użytkownik po otrzymaniu od nas danych dostępowych (login oraz hasło) uruchamia multimedialny kurs poprzez dowolną przeglądarkę internetową. Szkolenie jest dostępne z każdego komputera podłączonego do Internetu.

W każdej chwili użytkownik może przerwać szkolenie i powrócić do miejsca, w którym ostatnio skończył.  Szkolenie kończy się testem końcowym, na podstawie, którego wystawiamy pracownikowi zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Szkolenia metodą e-learning mają wiele zalet:

  • Pracownik może odbyć kurs w czasie pracy, w chwilach mniejszego zaabsorbowania lub dokończyć szkolenie na komputerze domowym. Nie ma konieczności oddelegowania pracownika na szkolenie.
  • E-learning pozwala zredukować koszty szkolenia dzięki wyeliminowaniu opłat związanych z wynajmem sal, dojazdem, zakwaterowaniem oraz wyżywieniem.
  • E-learning umożliwia kursantowi szybkie i skuteczne dokształcenie się w zakresie wiedzy, która jest mu w danej chwili potrzebna bez konieczności organizowania grupy szkoleniowej.
  • Szkolenia zawierają bogatą bazę materiałów multimedialnych oraz treści powołanych rozporządzeń i aktów prawnych.

Szkolenie BHP z wykorzystaniem metody e-learning jest formą tzw. samokształcenia kierowanego,
które jest akceptowane i sugerowane w Rozporządzeniu Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz.U z 2004, nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)