Szkolenia w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej

Szkolenie z pierwszej pomocy:

Szkolenie kierowane jest do pracowników oraz pracodawców. Tematyka szkolenia obejmuje następujące działy:

  • prawny obowiązek udzielania pomocy,
  • łańcuch działań ratowniczych,
  • pierwsza pomoc dla osób dorosłych/dzieci,

Zajęcia podzielone są na dwie części; część teoretyczną i praktyczną. W części praktycznej uczestnicy szkolenia wykonują m.in. resuscytację krążeniowo – oddechową przeprowadzaną na fantomie również z wykorzystaniem AED – automatycznego defibrylatora zewnętrznego.

Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim
niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu
nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby
na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. (Kodeks Karny art. 162)