Oceny środowiska pracy

 • Identyfikujemy zagrożenia na stanowiskach pracy,
 • Wykonujemy pomiary i oceny natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy,
 • Organizujemy pomiary i oceny ekspozycji na czynniki szkodliwe i uciążliwe:
  • Hałas słyszalny i infradźwiękowy,
  • Drgania mechaniczne o oddziaływaniu miejscowym i ogólnym,
  • Obciążenie termiczne – środowisko gorące oraz zimne,
  • Związki chemiczne,
  • i wiele innych,
 • Oceniamy i analizujemy ryzyko zawodowe wynikające z oddziaływania czynników szkodliwych,
 • Opracowujemy plany poprawy warunków pracy,
 • Wykonujemy projekty zabezpieczeń akustycznych stanowisk pracy,
 • Dzięki współpracy z doświadczonymi wykonawcami w dziedzinie specjalistycznych wdrożeń zabezpieczeń akustycznych, oferujemy możliwość obniżenia poziomu hałasu we wszystkich gałęziach przemysłu,
 • Uczestniczymy w rozruchu nowych linii produkcyjnych i organizacji nowych stanowisk pracy,
 • Prowadzimy działania w zakresie ochrony przeciwpożarowej w obiektach i na stanowiskach pracy,
 • Wykonujemy dokumenty zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem – DZPW,
 • Opracowujemy instrukcje bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych,
 • Wykonujemy oceny natężenia oświetlenia awaryjnego i sprawności jego działania,