Analizy ryzyka wybuchu pyłów i par substancji palnych

Prowadzimy analizy ryzyka wybuchu pyłów i par substancji palnych w procesach technologicznych oraz opracowujemy Dokumenty Zabezpieczenia Stanowisk Pracy Przed Wybuchem.
Wdrożenia wytycznych zawartych w powyższych dokumentach wymagają takie procesy technologiczne jak: lakierowanie natryskowe, malowanie proszkowe, magazynowanie substancji palnych i wybuchowych, wszystkie procesy technologiczne z wykorzystaniem żywic poliestrowych i związane ze stosowaniem przyspieszaczy polimeryzacji (nadtlenki organiczne), Magazynowanie i układy transportowe substancji sypkich takich jak mąka, cukier, maltodekstryna, mleko w proszku i inne stosowane w przemyśle spożywczym. Instalacje odzysku gazu wysypiskowego, stacje paliw płynnych – benzyna i LPG, magazyny gazu propan-butan i wiele innych.