Dokumentacja HACCP, GHP i GMP

Dokumentacja HACCP, GHP, GMP dla przedsiębiorstw sektora  spożywczego w zakresie higieny środków spożywczych

1. Opracowanie i wdrożenie systemu zapewnienia bezpieczeństwa żywności (HACCP), zawierającego:

  • Przeprowadzenie i udokumentowanie Analizy HACCP.
  • Opracowanie dokumentów systemowych (Księga HACCP, procedury, instrukcje, formularze).

2. Opracowywanie dokumentacji  i wdrażanie procedur  GHP (Dobra Praktyka Higieniczna) i GMP (Dobra Praktyka produkcyjna).

3. Przeprowadzenie auditu wewnętrznego Systemu Zapewnienia Bezpieczeństwa Zdrowotnego Żywności HACCP wdrożonego w Organizacji.

4. Przeprowadzanie szkoleń dla przedsiębiorców i pracowników z systemów HACCP, GHP,GMP.


Doradztwo przy kontrolach Inspekcji Sanitarnej oraz przy prowadzeniu odbiorów na wniosek  o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

  1. Lokale gastronomiczne.
  2. Punkty małej gastronomii.
  3. Sklepy spożywcze
  4. Ruchome punkty gastronomiczne.
  5. Pijalnie piwa.
  6. Środki transportu żywności.