Dokumentacja HACCP dla sektora spożywczego

Podejmujemy się kompleksowego opracowania i wdrożenia systemu zapewnienia bezpieczeństwa żywności (HACCP).

Opracowujemy dokumentację  i wdrażamy procedury  Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) i Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP).

Przeprowadzamy audity wewnętrznego Systemu Zapewnienia Bezpieczeństwa Zdrowotnego Żywności HACCP wdrożonego w Organizacji.

Prowadzimy szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników z systemów HACCP, GHP,GMP.